racehouselogosvart
 
Motorsällskap RaceHouse RC Sjöbo
Tillhör Svenska Bilsports Förbundet sedan 2016

Medlemsavgiften är på (2018-07-01 till 2019-06-30)
Senior 300 kr / år
Junior 200 kr / år
Familj 500 kr / år
Träningskort säsong 2000kr +500kr per medlem i familj (Kräver medlemskap)
Dags träning för icke medlem onsdag, fredag 60kr Söndag 120kr
Dags träning för medlem onsdag, fredag 50kr Söndag 100kr

2017-18 
Medlemsavgiften är på 250 kr / år .
Familjemedlem 400kr/år 2017-07-01 till 2018-06-30
Träningskort säsong 1500kr +500kr per medlem i familj
Dags träning onsdag, fredag 50kr  Söndag 100kr
 
Är ni intresserade, är ni välkommen ner till oss på TunaRacehouse.
Onsdagar, Fredagar 17-21 och Söndagar 10-16.
Industrigatan 1 Sjöbo
Eller på klubb@tunaracehouse.se